MIQUEL MARTÍ I POL

http://lletra.uoc.edu/ca/autor/miquel-marti-i-pol