Activitats Guerra Civil

ACTIVITAT 1

Retorn a Catalunya ( JOSEP CARNER)

Ja veig damunt la terra de foc el nostre pi.

Oh gent que per les feixes daurades feu camí!

Em sobta com un vi

la força tota vella i humil que ens agermana.

(És viu com la ginesta i com el blau marí

el teu escarafall, oh noia catalana.)

Com somrieu en hores del vespre, masos blancs,

entre pallers de bona companyia,

i cada mas ateny en curta rodalia

bosquet i blat i vinya i un marge amb tres pollancs.

Voldria, tot perdent-me per valls i fondalades

dir tes llaors, oh terra de salut!,

enmig de coses fosques i vides oblidades

com aquest grill que canta dins un camí perdut.

Josep Carner Bella terra, bella gent, 1918.

Respon:

1.- Escolteu el poema recitat pel mateix poeta, enregistrat l’any 1963 per la companyia Ediphone. Fixeu-vos que, en arribar a la darrera estrofa, Carner s’emociona i s’ennuega, i gairebé no pot acabar de llegir-lo.

2.- Quina explicació doneu a aquest fet? Quines emocions creieu que provoca en el poeta la lectura d’aquest poema, escrit molts anys abans de l’esclat de la guerra civil?

3.- Quins elements del paisatge hi són evocats? Es pot dir que tenen una dimensió simbòlica? Per què?

ACTIVITAT 2

Una nit de lluna plena
tramuntàrem la carena
lentament, sense dir re.
Si la lluna feia el ple
també el féu la nostra pena.

L’estimada m’acompanya
de pell bruna i aire greu
(com una marededeu
que han trobat a la muntanya).

Perquè ens perdoni la guerra,
que l’ensagna, que l’esguerra,
abans de passar la ratlla,
m’ajec i beso la terra
i l’acarono amb l’espatlla.

A Catalunya deixí
el dia de ma partida
mitja vida condormida;
l’altra meitat vingué amb mi
per no deixar-me sens vida.

Avui en terres de França
i demà més lluny potser,
no em moriré d’enyorança
ans d’enyorança viuré.

En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
“Com el Vallès no hi ha res”.

Que els pins cenyeixin la cala,
l’ermita dalt del pujol;
i a la platja un tenderol
que bategui com una ala.

Una esperança desfeta,
una recança infinita.
I una pàtria tan petita
que la somio completa.

Respon:

1.- Quin sentiment transmet el poeta?

2.- On es dirigeix?

3.- Per què marxa?

4.- Com descriu la seva pàtria?